Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Partnerstwo na rzecz kształcenia w systemie dualnym” - zaproszenie na konferencję - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Partnerstwo na rzecz kształcenia w systemie dualnym” - zaproszenie na konferencję

27.11.2017

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty z zaproszeniem do udziału w konferencji.

Warszawa,  27 listopada 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
DRA.0230.12.2017

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje konferencję pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia w systemie dualnym”, w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 9.30.

Miejscem konferencji jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Tadeusza Kościuszki 5A, 26-610 Radom).

CEL KONFERENCJI:

Konferencja ma na celu próbę odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy system dualny kształcenia jest możliwy do realizacji? Jaka powinna być formuła systemu dualnego?
 2. Jaka rolę w systemie dualnym powinien pełnić pracodawca?
 3. Jaką rolę w systemie kształcenia zawodowego miałoby pełnić Centrum Kształcenia Praktycznego?
 4. Czy istnieje potrzeba branżowych centrów?
 5. Czy pracodawcy są w stanie kształcić w miejscu pracy (obowiązek realizacji podstawy programowej, dodatkowe uprawnienia i certyfikaty)?
 6. Czy pracodawca jest gotowy zaangażować się w proces kształcenia zawodowego?
 7. Jaką rolę w realizacji systemu dualnego pełni organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący placówkę?
 8. Radomski Klaster Edukacyjny – potrzeba czy konieczność?

 

UCZESTNICY:

 • Przedstawiciele organu prowadzącego placówki oświatowe;
 • Metodycy Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
 • Kadra kierownicza szkół zawodowych;
 • Kierownicy kształcenia praktycznego;
 • Nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych;
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
 • Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy;
 • Przedstawiciele korporacji pracodawców;
 • Członkowie Izby Przemysłowo – Handlowej  Ziemi Radomskiej;
 • Przedstawiciele klastra metalowego;
 • Radomskie Centrum Innowacji;
 • Przedstawiciele Tarnobrzeskiej Stefy Ekonomicznej w Radomiu;
 • Przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura w Radomiu. 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Andrzej Sosnowski 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.11.2017
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry