Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

22.11.2017

„Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” to temat przewodni tegorocznej Konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Głównym celem konferencji jest włączenie się w dyskusję nad efektywnymi sposobami prowadzenia profilaktyki zintegrowanej, czyli zsynchronizowanych działań instytucji, które mają bezpośredni wpływ na młodzież (szkoły, policję, sądy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, związki wyznaniowe i wiele innych).

W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną także aktualne kierunki prac w obszarze profilaktyki, podejmowane przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Konferencji towarzyszyć będą wystąpienia poświęcone tematom związanym z przeciwdziałaniem rozwojowi przestępczości, rolą edukacji prawnej wśród młodzieży, spójnym procesem wychowawczym, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii (w tym gier komputerowych) w działaniach edukacyjno-profilaktycznych.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na stronie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.11.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry