Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Samorządy gotowe do reformy edukacji - konferencja w Radomiu - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Samorządy gotowe do reformy edukacji - konferencja w Radomiu

24.03.2017

Do 31 marca samorządy podejmują uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przygotowanie gmin i powiatów do wdrożenia reformy edukacji było tematem konferencji prasowej w Radomiu (24 marca) z udziałem Sylwestera Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego oraz Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest przez jednostkę samorządową kuratorowi oświaty, który dokonuje jej zaopiniowania. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.

Do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło 337 uchwał z terenu województwa mazowieckiego, w tym 68 z rejonu radomskiego. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał łącznie 327 opinii pozytywnych i pozytywnych ze zmianami, w tym w odniesieniu do uchwał z rejonu radomskiego – 67 (stan na dzień 23 marca).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów także do uzyskania opinii reprezentatywnych związków zawodowych (która, w odróżnieniu od opinii kuratora, nie jest wiążąca). Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i opinii związków zawodowych samorządy mają czas do 31 marca na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

– Mogę dziś ocenić, że zdecydowana większość samorządów dobrze przygotowała się do wdrożenia reformy edukacji. Analizując uchwały gmin i powiatów nie stwierdzaliśmy istotnych błędów, które skutkowałyby wydaniem opinii negatywnej – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.  

Samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji. Dotychczasowa współpraca z samorządowcami pozwoliła Ministerstwu Edukacji Narodowej na wypracowanie rozwiązań dotyczących kierunków zmian w systemie edukacji oraz przygotowanie przepisów oświatowych i wsparcie w ich wdrażaniu. Odpowiadając na prośbę przedstawicieli samorządów przygotowano specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieć szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa.

– Na samorządach spoczywa zapewnienie porządku edukacyjnego. Sieć szkół musi być dostosowana do nowego ustroju szkolnego. Pozostało niewiele ponad 5 miesięcy i dzieci rozpoczną naukę w nowym systemie bardziej przyjaznym dla rozwoju edukacyjnego i praktycznego młodego człowieka – powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji Kuratorium prowadzi działania informacyjne skierowane do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Od stycznia br. spotkaliśmy się z blisko 4 000 osób podczas ok. 90 spotkań. Ponadto w tym samym okresie odbywają się dyżury eksperckie. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy pełnią je przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu). Uczestnicy lokalnych spotkań mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów.

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

 

 

 • Konferencja prasowa w Radomiu
  Konferencja prasowa w Radomiu
 • Konferencja prasowa w Radomiu
  Konferencja prasowa w Radomiu
 • Konferencja prasowa w Radomiu
  Konferencja prasowa w Radomiu
 • Konferencja prasowa w Radomiu
  Konferencja prasowa w Radomiu
 • Konferencja prasowa w Radomiu
  Konferencja prasowa w Radomiu
 • Konferencja prasowa w Radomiu
  Konferencja prasowa w Radomiu
 • Konferencja prasowa w Radomiu
  Konferencja prasowa w Radomiu

Metryczka

Data publikacji 24.03.2017
Data modyfikacji 28.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry