Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Dobra szkoła” – spotkanie w Pruszkowie - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dobra szkoła” – spotkanie w Pruszkowie

13.02.2017

Do 31 marca br. samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. Do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło dotychczas 49 uchwał. W całym województwie trwają spotkania informacyjne. Szczegóły działań przedstawiono podczas konferencji prasowej z udziałem Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego i Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która odbyła się w Pruszkowie.

Na zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju kurator oświaty ma 21 dni od dnia jej otrzymania. Opiniując bierze pod uwagę w szczególności zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań przez samorząd terytorialny. Dokonywana jest też ocena w zakresie zapewnienia możliwości realizacji na terenie gminy lub powiatu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci.

- Analizujemy uchwały pod kątem planów sieci publicznych szkół prowadzonych przez samorząd, proponowanych granic obwodów szkół publicznych oraz warunków przekształcenia gimnazjów – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty – Zanim wydamy opinię, wszystko dokładnie sprawdzimy. To bardzo duże wyzwanie z uwagi na liczbę samorządów na Mazowszu, ale jesteśmy do tego zadania przygotowani.   

Pracownicy Kuratorium przeszli wewnętrzne szkolenie związane m.in. z opiniowaniem uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół. W styczniu 2017 r. Mazowiecki Kurator Oświaty powołała specjalny zespół do spraw wdrażania reformy oświaty. Głównym celem zespołu jest koordynacja działań informacyjnych związanych z reformą oświaty oraz zapewnienie wsparcia różnym podmiotom w okresie wdrażania zmian. Organizuje też spotkania z samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

Do końca marca br. jest planowanych około 70 spotkań informacyjnych skierowanych do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Ponadto w tym samym okresie odbędzie się około 50 dyżurów eksperckich. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy będą je pełnić przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu). Szczegółowe informacje - na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W ramach debat i konsultacji poprzedzających reformę edukacji, które odbywały się od września do grudnia 2016 roku pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach na terenie całego województwa mazowieckiego w tym w: 75 spotkaniach z 1 833 rodzicami, 115 spotkaniach z 5 680 nauczycielami lub dyrektorami szkół oraz 19 spotkaniach z 450 przedstawicielami samorządów. Na terenie Warszawy i powiatów okołowarszawskich zorganizowano ogółem 112 spotkań, w których uczestniczyło blisko 3200 osób. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania zmian w systemie oświaty

Nowa szkoła to nowe wyzwanie ale też nowa, lepsza forma edukacji i odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Chcemy zapewnić młodzieży lepszy start i lepsze przygotowanie do dorosłego życia. Mam nadzieję, że kolejne spotkania i konsultacje utwierdzą nauczycieli i rodziców w przekonaniu, że wprowadzanie zmian w szkolnictwie jest uzasadnione i konieczne. -  zapewnia Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail:reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

 • Konferencja prasowa w Pruszkowie
  Konferencja prasowa w Pruszkowie
 • Konferencja prasowa w Pruszkowie
  Konferencja prasowa w Pruszkowie
 • Konferencja prasowa w Pruszkowie
  Konferencja prasowa w Pruszkowie
 • Konferencja prasowa w Pruszkowie
  Konferencja prasowa w Pruszkowie

Metryczka

Data publikacji 13.02.2017
Data modyfikacji 28.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry