Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Dobra szkoła” – spotkanie w Płocku - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dobra szkoła” – spotkanie w Płocku

30.01.2017

Kontynuacja działań informacyjnych ws. reformy edukacji oraz prezentacja harmonogramu wdrażania zmian – to główne tematy konferencji prasowej z udziałem Artura Standowicza, Wicewojewody Mazowieckiego oraz Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która odbyła się w Płocku.

Do końca marca br. jest planowanych około 70 spotkań informacyjnych skierowanych do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Ponadto w tym samym okresie odbędzie się około 50 dyżurów eksperckich. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy będą je pełnić przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu). Spotkania informacyjne oraz dyżury eksperckie odbywają się również na terenie Delegatury w Płocku. 

Mazowiecki Kurator Oświaty w styczniu bieżącego roku powołał Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie mazowieckim. Do podstawowych zadań Zespołu należą koordynacja działań informacyjnych związanych z reformą oświaty oraz zapewnienie wsparcia różnym podmiotom w okresie wdrażania zmian. Będzie też organizował spotkania z samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami uczniów.

W ramach debat i konsultacji poprzedzających reformę edukacji, które odbywały się od września do grudnia 2016 roku pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie uczestniczyli w 209 spotkaniach na terenie całego województwa mazowieckiego, w tym w: 75 spotkaniach z 1 833 rodzicami, 115 spotkaniach z 5 680 nauczycielami lub dyrektorami szkół oraz 19 spotkaniach z 450 przedstawicielami samorządów. Spotkania odbywały się również na terenie Delegatury w Płocku. Najczęściej poruszane tematy dotyczyły kosztów oraz kwestii techniczno-organizacyjnych wprowadzania zmian w systemie oświaty.

Kładziemy bardzo duży nacisk na spotkania informacyjno-konsultacyjne, gdyż zależy nam na sprawnym wdrożeniu reformy. Jeżeli jakiś samorząd, szkoła czy grupa rodziców wyrazi taką wolę, bardzo chętnie zorganizujemy dodatkowe spotkanie - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

9 stycznia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przewidują one modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Celem reformy edukacji jest zbudowanie bezpiecznej, przyjaznej i nowoczesnej szkoły, która oprócz procesu kształcenia, będzie także wychowywała oraz kształtowała postawy społeczne i moralne. Szkoła będzie również przygotowywała absolwentów do właściwego odnalezienia się na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Jako Urząd jesteśmy otwarci na pomoc samorządom, w celu prawidłowego przebiegu reformy – powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu:  22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

Harmonogram spotkań informacyjnych

Harmonogram dyżurów eksperckich 

  • Konferencja prasowa w Płocku
    Konferencja prasowa w Płocku
  • Konferencja prasowa w Płocku
    Konferencja prasowa w Płocku
  • Konferencja prasowa w Płocku
    Konferencja prasowa w Płocku

Metryczka

Data publikacji 30.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry