Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

27.10.2016

27 października w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli rad rodziców w systemie oświaty. Konferencja skierowana była do przedstawicieli rad rodziców z województwa mazowieckiego.

„Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami w życiu człowieka” – powiedziała kurator Aurelia Michałowska, witając uczestników spotkania.

W konferencji uczestniczyli również Marcin Wodziński - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Teresa Makulska - Wicedyrektor ds. edukacyjnych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Krystyna Mucha - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Problematyka spotkania dotyczyła zakresu kompetencji rad rodziców oraz ich aktywizacji w działaniach na rzecz szkoły.

W dyskusji uczestnicy wskazywali na potrzebę przeprowadzenia kampanii skierowanej bezpośrednio do rodziców, która wyposaży ich w wiedzę niezbędną do korzystania z posiadanych praw.

Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole”.

 

 • Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
  Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
 • Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
  Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
  Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
 • Marcin Wodziński - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
  Marcin Wodziński - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
 • Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
  Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
 • Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
  Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
 • Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
  Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
  Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Metryczka

Data publikacji 27.10.2016
Data modyfikacji 03.11.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry