Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli

17.10.2016

17 października w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom i pracownikom administracji z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

„Dzięki Wam polskie szkoły są nowoczesne, przyjazne i bezpieczne” –podkreśliła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, gratulując wszystkim wyróżnionym.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP, Teresa Wargocka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele: władz samorządowych, związków zawodowych, instytucji oświatowych oraz duchowieństwa.

Wyróżniono łącznie 219 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Wręczono Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 48 osób, 24 - Srebrnym Medalem, a 8– Brązowym Medalem. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 58 osób. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 19 osobom, a 63 – nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu zespołu Big Band „Mała Volta” z Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie, pod kierunkiem Wojciecha Kulczyckiego.

Podczas podobnego spotkania, które odbyło się 18 października, uhonorowano 145 nauczycieli i pracowników oświaty z terenu Delegatury w Ostrołęce. Wręczono 1 Srebrny i 5 Brązowych Krzyży Zasługi. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 22 osoby, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – 20 osób, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę - 7 osób. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 78 osób. Wręczono również 5 nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz 7 nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, ks. bp Janusz Stepnowski - Biskup Łomżyński, Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Michał Giers - p.o. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kolejne spotkanie odbyło się 20 października w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, gdzie podczas uroczystości uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty z terenu Delegatury w Ciechanowie. Podczas spotkania nauczyciele zostali, postanowieniem Prezydenta RP, odznaczeni Złotym, Srebrnym i Brązowymi Krzyżami Zasługi. Za długoletnią służbę Złoty Medal przyznano 5 osobom, 8 otrzymało Srebrny Medal, a Brązowy – 3 osoby. Liczną grupę (65 osób) stanowili nauczyciele, którym Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Minister Edukacji Narodowej przyznała dwie nagrody, Mazowiecki Kurator Oświaty nagrodziła natomiast 7 nauczycieli. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Jan Maria Jackowski - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Dorota Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Jacek Zawiśliński - p.o. Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

21 października podczas uroczystości w Siedlcach uhonorowano łącznie 158 nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji, obsługi szkół i placówek oświatowych. W uroczystości uczestniczyli: Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki, Piotr Sawczuk - Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Dorota Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Adam Skup - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.  Wręczono 3 Srebrne i 3 Brązowe Krzyże Zasługi. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono 28 osób, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 6 osób, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 2 osoby. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 96 osób. Wręczono również nagrody Ministra Edukacji Narodowej – 9 osobom i Mazowieckiego Kuratora Oświaty - 11 osobom. 

Podczas uroczystości w Radomiu (24 października) odznaczono i nagrodzono 83 osoby, w tym: 2 osoby Brązowym Krzyżem Zasługi, 7 osób Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, 1 osobę Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz 1 osobę Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono 49 osób. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 6 osób, a 17 nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Wojciech Skurkiewicz, Andrzej Kosztowniak, Anna Kwiecień, Leszek Ruszczyk – posłowie Sejmu RP, Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Krzysztof Szewczyk - p.o. Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kolejna uroczystość odbyła się 25 października w Płocku. Podczas imprezy nauczycielom i pracownikom oświaty – wręczono odznaczenia państwowe: 1 Złoty Krzyż Zasługi, 6 Srebrnych Krzyży Zasługi, 16 Brązowych Krzyży Zasługi, 21 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 18 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę i 4 Medale Brązowe za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe – 44 Medale Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto odznaczono: 6 nauczycieli na wniosek płockiej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 3 na wniosek Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, 1 na wniosek Płockiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego oraz 12 wykładowców i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyła również 6 nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz 6 nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Marek Martynowski - Senator RP, Elżbieta Gapińska - Posłanka na sejm RP, Artur Standowicz - Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Krzysztof Wiśniewski - p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
  Dzień Edukacji Narodowej - Warszawa
 • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Ostrołęka
  Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Ostrołęka
 • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Ostrołęka
  Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Ostrołęka
 • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Ostrołęka
  Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Ostrołęka
 • Dzień Edukacji Narodowej - Ciechanów
  Dzień Edukacji Narodowej - Ciechanów
 • Dzień Edukacji Narodowej - Ciechanów
  Dzień Edukacji Narodowej - Ciechanów
 • Dzień Edukacji Narodowej - Ciechanów
  Dzień Edukacji Narodowej - Ciechanów
 • Dzień Edukacji Narodowej - Siedlce
  Dzień Edukacji Narodowej - Siedlce
 • Dzień Edukacji Narodowej - Siedlce
  Dzień Edukacji Narodowej - Siedlce
 • Dzień Edukacji Narodowej - Siedlce
  Dzień Edukacji Narodowej - Siedlce
 • Dzień Edukacji Narodowej - Radom
  Dzień Edukacji Narodowej - Radom
 • Dzień Edukacji Narodowej - Radom
  Dzień Edukacji Narodowej - Radom
 • Dzień Edukacji Narodowej - Radom
  Dzień Edukacji Narodowej - Radom
 • Dzień Edukacji Narodowej - Płock
  Dzień Edukacji Narodowej - Płock
 • Dzień Edukacji Narodowej - Płock
  Dzień Edukacji Narodowej - Płock
 • Dzień Edukacji Narodowej - Płock
  Dzień Edukacji Narodowej - Płock

Metryczka

Data publikacji 17.10.2016
Data modyfikacji 02.11.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry