Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

28.06.2016

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Podgórze (powiat radomski) została wytypowana przez Ministerstwo Cyfryzacji do udziału w pilotażowym programie „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska na konferencji, która odbyła się 24 czerwca w Szkole Podstawowej w Podgórze, przedstawiła założenia i cele „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.  W spotkaniu wzięła udział Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dzięki programowi OSE, który na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji realizuje Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, Szkoła w Podgórze w ramach pilotażu dostała szybkie łącze satelitarne oraz nowe komputery. Internet ma być dostępny w każdej sali dydaktycznej.

W konferencji wzięli również udział: Adam Bielan - Senator RP, Wojciech Kamieniecki - p.o. Dyrektor NASK, Paweł Deyk - ekspert Departamentu e-Państwo Ministerstwa Cyfryzacji, Dyrektor Szkoły Krystyna Głuszek oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Prowadzony obecnie pilotaż obejmuje 26 szkół na Podlasiu i Mazowszu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technicznego modelu dostępu do bezpiecznego szerokopasmowego Internetu w szkołach, a także udostępnienie multimedialnych aplikacji i serwisów o charakterze dydaktycznym oraz dedykowanych usług edukacyjnych.

Projekt „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach rządowego programu „Internet dla szkół” zakłada podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, szczególnie na tych obszarach, w których wcześniej dostęp do Internetu z różnych przyczyn był utrudniony. Według planów, w województwach mazowieckim i podlaskim ma zostać uruchomiony dostęp do sieci Internet z wysoką przepustowością (do 1Gbps), zwiększy się bezpieczeństwo sieci, ograniczone zostanie zagrożenie wynikające z użytkowania, m.in. za pomocą filtrowania dostępu do niepożądanych treści. Przede wszystkim jednak ma on podnosić poziom kompetencji cyfrowych uczniów i kadry pedagogicznej, która do kształcenia dzieci będzie przygotowywana w ramach specjalnych kursów.

 

 

  • Konferencja w Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze poświęcona Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, fot. Ministerstwo Cyfryzacji
    Konferencja w Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze poświęcona Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, fot. Ministerstwo Cyfryzacji
  • Zakończenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Podgórze
    Zakończenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Podgórze
  • Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd, Krzysztof Szewczyk - p.o. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu
    Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd, Krzysztof Szewczyk - p.o. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu

Metryczka

Data publikacji 28.06.2016
Data modyfikacji 12.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry