Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpiecznie na wsi – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na Mazowszu - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie na wsi – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na Mazowszu

13.06.2016

Uroczyste wręczenie nagród laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje” odbyło się 10 czerwca w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej. Współorganizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Warszawie, które ufundowało nagrody dla najlepszych uczniów.

Drogie Dzieci, pielęgnujcie swoje talenty i rozwijajcie je. Jestem przekonana, że Wasze wakacje będą bezpieczne i szczęśliwe – powiedziała Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek składając gratulacje laureatom konkursu.

W gali wziął również udział Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki oraz Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie.

Głównym celem konkursu jest promowanie wśród dzieci zasady bezpiecznej pracy i zabawy na wsi. W tym roku jego założeniem było zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie zagrożeniom, z którymi mogą się spotkać dzieci przebywające na wsi podczas wakacji.

Konkurs na Mazowsza przebiegał w dwóch etapach: na poziomie placówki terenowej KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i IV-VI. Zadanie konkursowe polegało w tym roku na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A-3, dowolną techniką, na temat inspirowany tytułowym hasłem konkursu. W sumie w konkursie na Mazowszu wzięło udział 5929 dzieci z 513 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Do etapu centralnego zakwalifikowały się 4 osoby.

Głównym organizatorem konkursu na Mazowszu jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, który współorganizował I i II etap przy udziale dyrekcji szkół podstawowych, urzędów gmin i starostw. Do organizacji II etapu wojewódzkiego dołączyły: Kuratorium Oświaty w Warszawie i Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

 

 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Dorota Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki
  Dorota Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
 • Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”
  Uroczysta gala rozstrzygnięcia VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje”

Metryczka

Data publikacji 13.06.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry