Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników Rankingu Szkół STEM Perspektywy 2016 - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników Rankingu Szkół STEM Perspektywy 2016

31.05.2016

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Szkół STEM Perspektywy 2016 odbyło się 31 maja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, podczas międzynarodowej konferencji STEM „Education for innovation”. Wśród osób wręczających dyplomy była Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty.

Pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu liceów zajęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, a dziesiąte VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Technikum Mechatroniczne nr 1 z Warszawy uplasowało się na piątym miejscu w rankingu techników, a Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte z Radomia na miejscu trzecim.

Wśród gości obecnych na spotkaniu byli m.in.: Maciej Kopeć – Wiceminister Edukacji Narodowej, prof. Tadeusz Słomka - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Waldemar Siwiński – Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Ranking STEM wskazuje szkoły najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Skrót STEM oznacza Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) - obszary kształcenia, przez które wiedzie droga do kariery w nauce i technice. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking Szkół STEM został przygotowany przez „Perspektywy” po raz drugi, a nadzór nad jego przygotowaniem sprawowała Kapituła pod przewodnictwem prof. Tadeusza Słomki.

 

 • Ogłoszenie wyników Rankingu Szkół STEM Perspektywy 2016
  Ogłoszenie wyników Rankingu Szkół STEM Perspektywy 2016
 • od prawej Waldemar Siwiński - Prezes Zarządu Fundacji Perspektywy, prof. Tadeusz Słomka - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Maciej Kopeć - Wiceminister Edukacji
  od prawej Waldemar Siwiński - Prezes Zarządu Fundacji Perspektywy, prof. Tadeusz Słomka - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Maciej Kopeć - Wiceminister Edukacji
 • Międzynarodowa konferencja STEM „Education for innovation”
  Międzynarodowa konferencja STEM „Education for innovation”
 • Międzynarodowa konferencja STEM „Education for innovation”
  Międzynarodowa konferencja STEM „Education for innovation”
 • Waldemar Siwiński - Prezes Zarządu Fundacji Perspektywy
  Waldemar Siwiński - Prezes Zarządu Fundacji Perspektywy
 • Maciej Kopeć - Wiceminister Edukacji
  Maciej Kopeć - Wiceminister Edukacji
 • Międzynarodowa konferencja STEM „Education for innovation”
  Międzynarodowa konferencja STEM „Education for innovation”
 • Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
  Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
 • Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
  Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
 • Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
  Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
 • Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
  Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
 • Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016
  Wręczanie dyplomów szkołom, które zajęły najlepsze miejsca w Rankingu STEM Perspektywy 2016

Metryczka

Data publikacji 31.05.2016
Data modyfikacji 12.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry