Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy / Рання підтримка розвитку дитини - підтримка дітей з України - Edukacja dla uchodźców -

Nawigacja

Edukacja dla uchodźców

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy / Рання підтримка розвитку дитини - підтримка дітей з України

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności, a więc obejmuje okres od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który wydaje  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinien rozstrzygnąć, czy z posiadanej dokumentacji w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka wykryto niepełnosprawność.

Przepisy Prawa oświatowego nie wykluczają, by dzieci z Ukrainy korzystały z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jeśli zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzi, że dziecko jest niepełnosprawne i wymaga wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, to możliwe jest wydanie opinii w tej sprawie.

Podstawa prawna


 

Рання підтримка розвитку дитини - підтримка дітей з України

Відповідно до положень Закону про освіту, рання підтримка розвитку дитини організовується з моменту виявлення інвалідності і відповідно охоплює період від перших місяців життя до початку навчання в школі.
 
Суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру, яка дає висновок про необхідність раннього супроводу розвитку дитини, має вирішити, чи в документації чітко стверджено, що дитині встановлено інвалідність.

Положення Закону про освіту не забороняють дітям з України відвідувати заняття з підтримки раннього розвитку дитини.  Якщо суддівський колектив громадського психолого-педагогічного центру встановить, що дитина є інвалідом і потребує підтримки у сфері підтримки раннього розвитку, можна дати висновок з цього приводу.

 

Правова основа

  • Постанова Міністра національної освіти від 07 вересня 2017 «Про рішення та висновки суддівських колективів, які діють у державних психолого-педагогічних центрах» (Вісник Закону, ст. 1743 зі змінами).
  • Розпорядження Міністра освіти від 24 серпня 2017 р. «Про організацію підтримки розвитку дітей раннього віку» (Закон, ст. 1635).

Metryczka

Data publikacji 13.06.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry