Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego w kontekście nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego w kontekście nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Warszawa, 19 kwietnia 2016 r. 
 
logo MKO
 
 
 

Przedstawiciele organów prowadzących
publiczne i niepubliczne
szkoły/placówki
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, które odbędzie się 10 maja 2016 r. w godzinach 12.00 - 14.30 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

                                                                                                                                                                                       

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

Program spotkania:

11.30-12.00 Rejestracja uczestników

12.00-12.15 Wystąpienie Pani Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty

12.15-14.00 Nadzór Mazowieckiego Kuratora Oświaty nad postępowaniem w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,   Pani Anna Kalińska Dyrektor Wydziału Kuratorium Oświaty w Warszawie:

  • analiza formalna wniosku (kwalifikacje, staż, zatrudnienie nauczyciela)
  • skład i powołanie komisji (dobór ekspertów)
  • egzamin i protokół z posiedzenia komisji (ocena spełniania wymagań, uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji, zaświadczenie o zdaniu egzaminu)
  • decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
  • postępowanie odwoławcze
  • przekazywanie do SIO danych dotyczących nadanego stopnia awansu

14.00-14.30 Odpowiedzi na pytania

Formularz zgłoszeniowy

Metryczka

Data publikacji 19.04.2016
Data modyfikacji 11.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Flis Mariańska
do góry