Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zalecenia w sprawie bezpieczeństwa w mazowieckich szkołach i placówkach oświatowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zalecenia w sprawie bezpieczeństwa w mazowieckich szkołach i placówkach oświatowych

30.03.2016

Warszawa, 30 marca 2016 r.
logo MKO
 
ZIN.576.1.2016.KS

Dyrektorzy
mazowieckich szkół
i placówek oświatowych

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zamachami terrorystycznymi, które miały miejsce w Belgii, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomimo obecnie niskiego poziomu zagrożenia terrorystycznego w Polsce, wydał zalecenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym. Ponadto 24 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym dokonano oceny bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego, przeglądu przedsięwzięć podejmowanych przez służby oraz zarządców węzłów komunikacyjnych.

W związku z powyższym na wniosek Wojewody Mazowieckiego zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie na terenie szkół i placówek oświatowych następujących zaleceń:

  1. wzmożenia czujności osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa
    w placówkach oświatowych, przede wszystkim pod względem pozostawionych paczek, toreb lub podejrzanie zachowujących się ludzi;
  2. sprawdzenia instalacji alarmowych oraz dróg ewakuacyjnych;
  3. dokonania przeglądu obowiązujących procedur bezpieczeństwa i zaktualizowania ich w miarę potrzeby;
  4. przypomnienia nauczycielom zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Aurelia Michałowska

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2016
Data modyfikacji 27.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry