Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach

Rola pracodawców w kształceniu zawodowym oraz stan bazy dydaktycznej to niektóre tematy wojewódzkiej debaty o edukacji zorganizowanej w Siedlcach (21 marca). W spotkaniu udział wzięli m.in.: Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty.

Podczas debaty prowadzono dyskusje w trzech panelach:

 • Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.
 • Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.
 •  Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o regulacjach prawnych dotyczących szkolnictwa zawodowego, jego połączeniu z potrzebami rynku pracy oraz dostosowaniem do potrzeb pracodawców. Przedstawiono dokładną analizę struktury szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim oraz najpopularniejsze zawody wybierane przez uczniów. Wnioski i postulaty wypracowane przez poszczególne grupy panelowe zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, w tym: parlamentarzyści, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych i oświatowych oraz pracodawcy i samorządowcy.

Debata w Siedlcach była jedną z szesnastu, które odbędą się w całej Polsce. Spotkania mają cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie oraz bezpieczeństwo. Równolegle w różnych terminach będą się toczyły w MEN prace zespołów eksperckich. Ministerstwo zaprosiło do współpracy blisko 2 tys. Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji. Wnioski z debat oświatowych oraz pracy zespołów eksperckich będą podstawą do stworzenia nowego systemu oświaty.

Więcej informacji na stronach: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)
  Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)
 • Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)
  Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)
 • Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)
  Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)
 • Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)
  Mazowiecka debata o kształceniu zawodowym w Siedlcach (fot. MUW)

Metryczka

Data publikacji 22.03.2016
Data modyfikacji 12.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN/MUW
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry