Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Debata oświatowa - 21 marca w Siedlcach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata oświatowa - 21 marca w Siedlcach

Przypominamy, że już 21 marca w Siedlcach odbędzie się spotkanie w ramach ogólnopolskiej debaty na temat edukacji "Uczeń - Rodzic - Nauczyciel. Dobra Zmiana". Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało cykl debat wojewódzkich, które będą odbywały się w poszczególnych regionach do połowy maja.

Tematami przewodnimi spotkań są: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie oraz bezpieczeństwo.

Równolegle w różnych terminach będą się toczyły w MEN prace zespołów eksperckich. Ministerstwo zaprosiło do współpracy blisko 2 tys. Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji. Są to zarówno praktycy i teoretycy – nauczyciele i akademicy. Główne tematy ich spotkań to m.in.: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego oraz nowy awans zawodowy.

Wnioski z debat oświatowych oraz pracy zespołów eksperckich będą podstawą do stworzenia nowego systemu oświaty.

Więcej informacji na stronie MEN

Metryczka

Data publikacji 18.03.2016
Data modyfikacji 22.03.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry