Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Powołanie nowego Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie nowego Mazowieckiego Kuratora Oświaty

14.03.2016

Aurelia Michałowska została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, Annę Zalewską na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zastąpiła dotychczasowego Kuratora, Dorotę Sokołowską. Nowy Kurator został wyłoniony w drodze konkursu.

Przed objęciem stanowiska Kuratora, Aurelia Michałowska przez 8 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. Jest nauczycielem dyplomowanym z 30 letnim stażem pracy, posiada II stopień specjalizacji zawodowej. W latach 2007-2009 była zastępcą dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Radomia. Wcześniej związana z Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wizytator radomskiej delegatury.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – magister edukacji początkowej. Odbyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia zintegrowanego, zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, technologii informacyjnej i marketingu, a także liczne kursy i szkolenia (m.in. z nadzoru pedagogicznego, edukacji medialnej w praktyce szkolnej).

Więcej na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

  • Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.
    Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.
  • Aurelia Michałowska otrzymuje powołanie z rąk ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej. (fot. MUW)
    Aurelia Michałowska otrzymuje powołanie z rąk ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej. (fot. MUW)

Metryczka

Data publikacji 14.03.2016
Data modyfikacji 24.03.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MUW
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry