Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Patronaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2015 roku - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Patronaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2015 roku

236 przedsięwzięć edukacyjno - oświatowych zostało wspartych patronatem lub rekomendacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku 2015. Przedsięwzięcia realizowane były m. in. w formie: konkursów dla dzieci i młodzieży, projektów skierowanych do nauczycieli i rodziców oraz uroczystości jubileuszowych.

Najwięcej patronatów zostało udzielonych inicjatywom o zasięgu lokalnym (gminy, powiaty) - 115. Patronatów udzielano też przedsięwzięciom o zasięgu wojewódzkim - 67, ogólnopolskim - 48 oraz międzynarodowym - 6. Podmiotami, które występowały o przyznanie honorowego patronatu, były najczęściej szkoły i placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, instytucje edukacyjne oraz organizacje pozarządowe.

W ubiegłym roku zakres tematyczny przedsięwzięć był zróżnicowany. Dotyczył on m. in.:

- profilaktyki uzależnień i agresji wśród młodzieży,

- propagowania zdrowego stylu życia,

- popularyzacji szkolnictwa zawodowego.

 

Liczba wniosków o przyznanie patronatu/rekomendacji:

2014 rok 2015 rok
pozytywnie rozpatrzonych, w tym: 226 236
- patronaty
- rekomendacje
219 232
7 4
negatywnie rozpatrzonych, w tym: 66 62
- patronaty
- rekomendacje
62 61
4 1
Ogółem 292 298

 

Przypominamy, że zgodnie z kartą informacyjną KO.ZIN.K-03/15 organizator zobligowany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji danego przedsięwzięcia/inicjatywy objętej patronatem. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje odmową przyznania honorowego patronatu/rekomendacji.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z uzyskaniem honorowego patronatu/rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty dostępne są na stronie internetowej www.kuratorium.waw.pl w zakładce patronaty i rekomendacje.

Metryczka

Data publikacji 16.02.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry