Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 r. oraz dodatkowe materiały informacyjne - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 r. oraz dodatkowe materiały informacyjne

Na prośbę Centralnej Komisji Edukacyjnej przekazujemy harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 r., w wersji zaktualizowanej z 20 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej CKE zostały udostępnione zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych. Oprócz zadań zbiory zawierają wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dzięki rozbudowanemu komentarzowi dydaktycznemu, zawierającemu m.in. wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań, zbiór może służyć jako materiał do pracy własnej ucznia/ absolwenta, przygotowującego się do sprawdzianu lub egzaminu maturalnego. Zadania mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli jako zadania dydaktyczne w trakcie lekcji poświęconych realizacji danego zakresu tematycznego (dzięki podziałowi zbiorów na działy tematyczne) lub podczas lekcji powtórzeniowych.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z filmami i materiałami dydaktycznymi dotyczącymi egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii oraz chemii. W wyniku szczegółowych analiz odpowiedzi zdających oraz kwestii, które sprawiały trudność egzaminatorom sprawdzającym prace egzaminacyjne w sesji 2015, opracowanych zostało 19 filmów, w tym 8 z języka polskiego, 7 z biologii i 4 z chemii, przedstawiających kluczowe zagadnienia związane z ww. przedmiotami egzaminacyjnymi. W każdym filmie omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładowymi zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych oraz poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami udzielonymi przez zdających podczas egzaminu.

Dodatkowo do filmów z języka polskiego i biologii przygotowano przykładowe scenariusze lekcji, ilustrujące możliwy sposób wykorzystania filmów w procesie kształcenia, odpowiednio, polonistycznego i biologicznego.

Filmy – również w wersji dla osób niesłyszących – są także dostępne na kanale YouTube CKE.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.01.2016
Data modyfikacji 05.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry