Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

110. rocznica powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

110. rocznica powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie

13.01.2016

Uroczysty jubileusz 110-lecia istnienia „Staszica” zgromadził wielu zaproszonych gości, uczniów, absolwentów, pracowników i przyjaciół Szkoły. W uroczystościach, które odbyły się 13 stycznia, wzięła udział Dorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W obchodach jubileuszowych wzięli ponadto udział: Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Joanna Gospodarczyk, Dyrektor warszawskiego Biura Edukacji, Katarzyna Łęgiewicz, Burmistrz Ochoty oraz przedstawiciele wyższych uczelni.

W tej szkole jest wielu uzdolnionych uczniów, obdarzonych inteligencją i talentami, ale to dopiero początek, który ma służyć mądrości. A mądrość nie jest samą wiedzą, nie jest też inteligencją – mądrość to sztuka życia – powiedziała Kurator Dorota Sokołowska, gratulując społeczności szkolnej wysokiego poziomu nauczania oraz świetnych wyników uczniów w olimpiadach i konkursach.

Okolicznościowy wykład "Legenda Piastów: kto postrzygł Siemowita" wygłosił prof. Karol Modzelewski.

Uroczystość zwieńczył występ absolwentów Szkoły, którzy wykonali arie operowe oraz szkolnego chóru.

Szkoła Realna im. St. Staszica została utworzona w 1906 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Techników w Warszawie, a głównie - jego prezesa, inż. Piotra Drzewieckiego, późniejszego (w latach 1918-1921) prezydenta m. st. Warszawy. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był Jan Zydler, absolwent Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor znakomitych podręczników do nauki geometrii. Wybór Stanisława Staszica na patrona Szkoły nie był przypadkowy – 20 stycznia 1906 r. mijała 80. rocznica jego śmierci.

W czasie okupacji niemieckiej Gimnazjum i Liceum prowadziły tajne komplety edukacyjne i wydały ponad 215 świadectw dojrzałości. Po wojnie nauka w „Staszicu” została wznowiona w marcu 1945 r. Gmach Szkoły został spalony w trakcie Powstania Warszawskiego i dlatego często przenosiła się do zastępczych budynków. W 1950 r. zarządzeniem Ministra Oświaty Liceum zostało zlikwidowane, a w jego miejsce powstała nowa jedenastoletnia świecka szkoła, do której zostały dołączone klasy ze zlikwidowanego Liceum. W roku szkolnym 1957/1958 nastąpiła zmiana nazwy szkoły z TPD 2 na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 14 im. Klementa Gottwalda.

Reaktywowanie Liceum im. St. Staszica nastąpiło w kwietniu 1990 r. w wyniku patriotycznej postawy środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Klementa Gottwalda. Działania podjęte z inicjatywy "Solidarności" nauczycielskiej zakończyły się uczniowskim referendum, w którym młodzież wypowiedziała się zdecydowaną większością głosów za zmianą patrona, ze wskazaniem na Stanisława Staszica.

Od 1991 roku dyrektorem szkoły jest Pani Regina Lewkowicz. Liceum im. Stanisława Staszica od ponad 40 lat specjalizuje się w nauczaniu młodzieży uzdolnionej w kierunku przedmiotów ścisłych. Od 1967 r. współpracuje z Wydziałem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W klasach autorskich nauczycielami matematyki są pracownicy Uniwersytetu. Szkoła współpracuje również z Politechniką Warszawską.

W rankingu szkół warszawskich organizowanym przez „Perspektywy” Szkoła zajęła trzy razy pierwsze miejsce, a w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących w roku 2015 po raz pierwszy w historii znalazła się na I miejscu. "Staszic" odnosi liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Profesor Karol Modzelewski
  Profesor Karol Modzelewski
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Dorota Sokołowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
  Dorota Sokołowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
 • Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie
  Uroczystości jubileuszowe 110. rocznicy powstania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 13.01.2016
Data modyfikacji 16.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry