Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole” - konferencja - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole” - konferencja

09.11.2015

Przedstawienie obszarów problematycznych w zakresie zagrożeń i adaptacji dzieci cudzoziemskich w szkole, a także stworzenie przestrzeni i warunków do refleksji nad własnymi kompetencjami i umiejętnościami stanowiło główny cel konferencji „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”, która odbyła się 9 listopada w Gimnazjum nr 114 w Warszawie.

Człowiek, który ma silne poczucie własnej tożsamości narodowej i kulturowej nie boi się inności – powiedziała Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty otwierając spotkanie skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Konferencję przygotował Wydział Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Jako prelegenci wystąpili m.in. przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Szkoły Głównej Handlowej. Poruszono na niej m.in. kwestie związane z handlem ludźmi, funkcjonowaniem dziecka muzułmańskiego w polskiej szkole, integracją i wykluczeniem dzieci cudzoziemców.

W drugiej części konferencji uczestnicy mogli skorzystać z oferty warsztatów, prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji Na Rzecz Różnorodności Społecznej.

 

 • Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
  Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
 • Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
  Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
 • Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
  Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
 • Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
  Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
 • Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”
  Konferencja „Dzieci wielokulturowe w polskiej szkole”

Metryczka

Data publikacji 09.11.2015
Data modyfikacji 09.11.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry