Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie neutralności politycznej szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie neutralności politycznej szkół

Warszawa, 20 października 2015 r.
logo MKO
 
ZIN.0344.241.2015.MT

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominam, że zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w szkołach i placówkach oświatowych nie mogą działać partie i organizacje polityczne. Powyższy zakaz ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony w żadnym przypadku i pod żadnym pretekstem.

Szkoła ma charakter instytucji politycznie neutralnej, co nie wyklucza przekazywania uczniom wiedzy o systemach politycznych i zasadach funkcjonowania życia politycznego. Powinno się to jednak odbywać w formach dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego, w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania politycznego.

Proszę Państwa o dopilnowanie przestrzegania wymogu apolityczności szkoły w trakcie kampanii związanej z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 
 

Metryczka

Data publikacji 21.10.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry