Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe

      Kuratorium Oświaty

          w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

KPU.571.1.60.2015

                                                                                                                 Warszawa, dn.16 lipca 2015 r.

 

 

                                                                                                                 Dyrektorzy Szkół

                                                                                                                  województwa mazowieckiego

 

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu udostępniam list Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego przekazany

do Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniu 15 lipca 2015r., dotyczący skierowań

na badania lekarskie, wydawanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

kandydatom do klas pierwszych. W liście znajdują się również informacje, które takie

skierowanie powinno zawierać, by lekarz medycyny pracy mógł rzetelnie ocenić

możliwość podjęcia przez ucznia nauki w danym zawodzie.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

 

                                                                                                                         MAZOWIECKI

                                                                                                                WICEKURATOR OŚWIATY

                                                                                                                                       -/-

                                                                                                                        Katarzyna Góralska

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.07.2015
Data modyfikacji 16.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry