Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

PESEL na legitymacjach szkolnych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

PESEL na legitymacjach szkolnych

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przypominamy o konieczności uzupełnienia legitymacji szkolnych o numer PESEL.

Przepisy w tym zakresie obowiązują od stycznia 2015 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r., w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

Legitymacje szkolne, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia.

Nowe wzory legitymacji, już ze specjalnym miejscem na PESEL, otrzymają uczniowie rozpoczynający edukację 1 września 2015 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

Data publikacji 24.06.2015
Data modyfikacji 16.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry