Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła

13 lutego 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyła się konferencja „Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła”.

Otwarcia konferencji dokonał Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz Wojnarowski oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Kurator Oświaty, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę wychowawczej roli współczesnej szkoły.

Wśród prelegentów byli: prof. Małgorzata Fuszara pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, Marta Rawłuszko Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Teresa Szopińska – Grodzka Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy konferencji brali udział w sesjach panelowych: Bezpieczna szkoła – co to znaczy? Jak ją budować? Konferencję podsumowała Dyrektor Delegatury Agata Pawłowska, która wskazała na potrzebę wsparcia dla nauczycieli, aby mogli zrozumieć zjawisko dyskryminacji i nauczyć się reagować na nie w sposób, który zapewniałby im komfort.

Metryczka

17.02.2015
Data publikacji 17.02.2015
Data modyfikacji 11.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Pawłowska
do góry