Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczne ferie na Mazowszu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie na Mazowszu

Z roku na rok wzrasta liczba organizatorów zgłaszających wypoczynek do Kuratorium. W tym roku wpłynęło już blisko 900 zgłoszeń wypoczynku podczas ferii zimowych. Wpis do rejestru oznacza, że miejsce zostało sprawdzone przez odpowiednie służby, a opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje.

 

Blisko 900 organizatorów zimowego wypoczynku dokonało już jego zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wpis do rejestru oznacza, że miejsce zostało sprawdzone przez odpowiednie służby, a opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje. Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl można sprawdzić bazę wypoczynku, w której publikowane są: nazwa organizatora, numer wydanego zaświadczenia, liczba uczestników, termin i miejsce wyjazdu.

- Z roku na rok wzrasta liczba organizatorów zgłaszających wypoczynek do Kuratorium – mówiła podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Katarzyna Góralska, Mazowiecki Kurator Oświaty – Aby uniknąć niespodzianek rodzice powinni dokładnie zapoznać się z programem wypoczynku i umową zawartą z organizatorem. Organizator powinien też posiadać wiedzę o stanie zdrowia dziecka, aby mógł mu zapewnić właściwą opiekę.

Zgłoszenia organizatorów sprawdzane są pod kątem spełniania wymagań formalnych. Organizator, który ich nie spełnia nie otrzymuje zaświadczenia. Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych na 1072 zgłoszenia wydano 979 zaświadczeń. Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży są też kontrolowane przez pracowników Kuratorium.   

W akcji „Bezpieczne Ferie 2015” organizowanej w ramach programu Razem Bezpieczniej nad bezpieczeństwem wypoczywających dzieci czuwają też inne służby: policja, inspekcja transportu drogowego, sanepid, straż pożarna oraz inspekcja nadzoru budowlanego. Kilkuletnie działania służb zaangażowanych w program zostały podsumowane na konferencji (12 stycznia) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
 

Więcej informacji – strona Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Gdzie szukać informacji o wypoczynku:

www.wypoczynek.men.gov.pl

www.kuratorium.waw.pl– zakładka wypoczynek

 

Udzielanie informacji, wsparcie merytoryczne:

Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie; tel: 22/551 24 00 wew. 3044

Metryczka

12.01.2015
Data publikacji 12.01.2015
Data modyfikacji 01.04.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry