Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kształtowanie przyjaznej przestrzeni do nauki drogą do sukcesu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kształtowanie przyjaznej przestrzeni do nauki drogą do sukcesu

O kształtowaniu przyjaznej przestrzeni do nauki i roli aranżacji sal lekcyjnych dyskutowano pierwszego dnia konferencji, zorganizowanej przez Goethe-Institut w Warszawie, w której wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Celem dwudniowej konferencji (27 – 28 listopada) skierowanej m.in. do przedstawicieli władz oświatowych i dyrektorów gimnazjów, w których odbywa się nauka języka niemieckiego, jest uwrażliwienie środowisk związanych ze szkołą na znaczenie przestrzeni do nauki w procesie edukacyjnym. Organizatorzy zwracają ponadto uwagę na dużą rolę aranżacji klasy do nauki języka niemieckiego jako przestrzeni tworzonej wspólnie z uczniami.

Konferencję otworzyła Ulrike Würz Zastępca Dyrektora Goethe-Institut w Warszawie. Wśród prelegentów prezentujących referaty podczas konferencji znaleźli się specjaliści z wielu dziedzin z Polski i Niemiec: architekci, neurodydaktycy, pedagodzy, glottodydaktycy, pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych. Podczas konferencji zaprezentowano również wyniki ankiety przeprowadzonej przez Goethe-Institut w Warszawie na temat aranżacji sal lekcyjnych do nauki języka niemieckiego.

Metryczka

27.11.2014
Data publikacji 27.11.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry