Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs - „Szkoła marzeń” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs - „Szkoła marzeń”

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, opierając się na doświadczeniach ubiegłych lat, organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Szkoła marzeń”.

Warszawa, 26 listopada 2014 r.

 

 

 

ZIN.5563.181.2014.DS

 

 

Dyrektorzy szkół i placówek

województwa mazowieckiego

 

 

 

 

 

 

 

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, opierając się na doświadczeniach ubiegłych lat, organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Szkoła marzeń”.

Zamiarem organizatorów jest kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci
i młodzieży poprzez pobudzenie rozwoju ich umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej oraz umiejętności plastycznych. Konkurs ma wywołać refleksje uczestników konkursu w efekcie podjęcia przez nich próby określenia i przekazania swoich oczekiwań wobec szkoły, aby mogła być ona miejscem przyjaznym.

Zgłoszenia placówek chętnych do wzięcia udziału w konkursie należy kierować do biur senatorskich i poselskich do 10 stycznia 2015 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.senat.gov.pl


                                                                     
                                                                      Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                               /-/
                                                                   Karol Semik

 

Metryczka

26.11.2014
Data publikacji 26.11.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry