Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

236 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały wręczone przez Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Katarzynę Góralską Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty podczas uroczystości, która odbyła się 24 listopada w Warszawie.

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyła się 24 listopada 2014 r. w gmachu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. prof. dr Stanisław Dawidziuk J.E. Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, dr Joanna Michalak-Dawidziuk Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom organizatorzy spotkania - Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Uroczystość uświetnił występ Chóru LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie „Tutti Cantamus”.

„Życzę Wam, aby osiąganie sukcesu było na miarę Waszych możliwości, tego co realne i co jest Waszym marzeniem, ale nie za wszelką cenę. Życzę Wam jako przyszłym lekarzom, adwokatom, nauczycielom powodzenia w dorosłym życiu” – tymi życzeniami zakończył swoje wystąpienie Kurator Karol Semik.

Podobne uroczystości odbyły się również w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie: w Radomiu – 25 listopada, w Siedlcach – 28 listopada, w Ostrołęce – 3 grudnia, w Ciechanowie – 4 grudnia oraz w Płocku – 5 grudnia.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Delegaturach uzyskało ogółem 237 uczniów: w Ciechanowie – 43, Radomiu – 71, Płocku – 41, Ostrołęce – 44, Siedlcach – 38.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.
 
Podczas uroczystości w Siedlcach 28 listopada przyznano również 1 stypendium Ministra Edukacji Narodowej. W kolejnych dniach stypendia  Ministra Edukacji Narodowej zostaną uroczyście wręczone uczniom w Ciechanowie - 1 stypendium, w Płocku - 2.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad ogólnopolskich, zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, uczniom realizującym indywidualny tok nauki i osiągającym wysokie wyniki także na gruncie sportowym - uczniom biorącym udział w turniejach i zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 
 

Metryczka

24.11.2014
Data publikacji 24.11.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry