Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Po raz pierwszy w tym roku 20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

Święto to przypada w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. W tym roku mija 25 lat od tego wydarzenia. Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana powszechnie Światową Konstytucją Praw Dziecka, obowiązuje w niemal wszystkich państwach na świecie. Polska była jej inicjatorem i współtwórcą.

Dokument składa się z preambuły i 54 artykułów, w których zostały spisane wszystkie prawa, przysługujące każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia. Do podstawowych praw dziecka należą m.in. prawo do wychowywania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji i godziwych warunków życia. Na podstawie konwencji powołano do życia Komitet Praw Dziecka - organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały. Konwencja o Prawach Dziecka dotyczy również praw uczniów.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Materiały do pobrania, w tym spott kampanii znajdziecie Państwo pod adresem: http://brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/25-lecie-konwencji-o-prawach-dziecka. 

Metryczka

20.11.2014
Data publikacji 20.11.2014
Data modyfikacji 29.05.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry