Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej było głównym tematem konferencji, która odbyła się 30 października 2014 r. w Zespole Szkół im. inż. St. Wysockiego w Warszawie.

W konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” zorganizowanej z inicjatywy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej była skierowana do dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących.

Mazowiecki Kurator Oświaty w swoim wystąpieniu podkreślił wagę bezpieczeństwa informacyjnego oraz ochrony danych osobowych, które stanowią istotny aspekt działania szkół i placówek oświatowych. Wyraził również opinię, jak bardzo ważne dla bezpieczeństwa uczniów jest umiejętne i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom, które niesie ze sobą globalizacja.

Wykład inauguracyjny na temat normalizacji wygłosił Prezes PKN Tomasz Schweitzer. Kolejne referaty pracowników PKN, OEIiZK oraz przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczyły m.in. kwestii zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w szkole, przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury informatycznej, itp.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI) w szkole i placówce oświatowej. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja umożliwi zainteresowanym spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa informacyjnego z różnych perspektyw, a także wskaże kierunki działań. Jest to pierwsza konferencja, która podjęła próbę ukazania bezpieczeństwa informacyjnego jako systemu.


 

Metryczka

30.10.2014
Data publikacji 30.10.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry