Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencje podsumowujące projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych' - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencje podsumowujące projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych'

Pierwsza z dwóch konferencji podsumowujących wyniki projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską, miała miejsce 28 października w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli przedmiotów ścisłych z terenu Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Głównym celem projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”  jest promocja przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, chemii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a przez to zwiększanie ich zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt odniósł sukces, co potwierdzają pozytywne wyniki ewaluacji zewnętrznej. Podczas jego realizacji udało się wypracować nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Realizacja Projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Witając gości Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik przybliżył zebranym genezę projektu. Jednocześnie zachęcił do propagowania idei holistycznego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w kontekście wielu zachodzących we współczesnym świecie zmian. Wyraził nadzieję, że projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” będzie służył nauczycielom nie tylko z województwa mazowieckiego.

Spotkanie zgromadziło licznych gości, wśród których byli Kuratorzy Oświaty z całej Polski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, burmistrz dzielnicy Bielany Rafał Miastowski, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

W ramach projektu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego uczestniczyli w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ich szkołach. Zwiedzili również Politechnikę Warszawską i wzięli udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki i chemii w pracowniach na terenie uczelni. Zajęcia z uczniami prowadzone były wg metody „lekcji holistycznej”, łączącej treści z trzech przedmiotów.  W ramach projektu stworzony został system informatyczny, oparty o podstawę programową, który ma na celu pomoc nauczycielom w holistycznej identyfikacji zagadnień zbliżonych lub zbieżnych z omawianymi przez nich na określonej lekcji – w ramach innych przedmiotów. System pozwala również na odtwarzanie wykładów nagranych w ramach projektu. Jest także narzędziem, które można rozbudowywać o ciekawe materiały, linki, itp.

Druga konferencja upowszechniająca projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” odbyła się w Płocku, 29 października 2014 r.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie oraz wszystkie materiały dydaktyczne można znaleźć na stronie www.projekt.kuratorium.waw.pl oraz portalu internetowym: http://sm32.home.pl/kuratorium-wpe/.
 

Metryczka

28.10.2014
Data publikacji 28.10.2014
Data modyfikacji 29.05.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry