Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta dotycząca monitoringu wizyjnego w publicznych szkołach i placówkach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dotycząca monitoringu wizyjnego w publicznych szkołach i placówkach

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 29 października 2014 r.

Warszawa, 27 października 2014 r
ZIN.121.20.2014.DS

Dyrektorzy szkół publicznych
i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo,
w związku z dyspozycją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (pismo z dnia 24 października 2014 r. numer DPP-P-5017-13-2/2014) dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego dzieci i młodzieży, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety związanej z posiadaniem przez szkoły i placówki oświatowe monitoringu wizyjnego. Przedmiotowa ankieta dostępna jest pod adresem:

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/monitoringWizyjny

Proszę o wypełnienie formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października br.

W przypadku pytań merytorycznych proszę o kontakt z Panią Dominiką Stodolak inspektorem w Wydziale Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie - tel. 22 551 24 00 wew. 2104, zaś w przypadku problemów technicznych proszę o kontakt  z Panem Marcinem Szmulikiem informatykiem w Wydziale Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie - tel. 22 551 24 00 wew. 2021.

Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty


Metryczka

27.10.2014
Data publikacji 27.10.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry