Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Zawodowców - jubileusz Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoła Zawodowców - jubileusz Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie

21 października Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie oraz 60-lecia Warsztatów Szkolnych.

21 października Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie oraz 60-lecia Warsztatów Szkolnych.

Kurator, gratulując pracownikom placówki dotychczasowych osiągnięć wskazał, że Centrum Kształcenia Praktycznego jest jednym z liderów zmian wprowadzonych w 2009 roku w szkolnictwie zawodowym.

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w 1999 roku na bazie warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Warszawie i jest jedyną tego typu placówką w Warszawie. Systematycznie wzrasta liczba osób odbywających praktyki w placówce. W roku szkolnym 2000/2001 w 19 oddziałach uczyło się 486 uczniów. Obecnie w 67 oddziałach kształci się 1313 uczniów i słuchaczy z 18 warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Placówka przygotowuje uczniów do pracy w 19 zawodach m.in. w branży gastronomicznej, budowlanej oraz mechanicznej. Centrum proponuje uczniom i nauczycielom zagraniczne staże zawodowe oraz wymianę doświadczeń w ramach programu Leonardo Da Vinci, EFS oraz Erasmus +. Uczestniczy  aktywnie również w Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego, m.in. poprzez organizację Dni Otwartych dla uczniów gimnazjów.

Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców. Nadrzędną ideą programu jest odbudowa szkolnictwa zawodowego. Ministerstwo Edukacji zaplanowało szereg konkretnych działań usprawniających szkolnictwo zawodowe, w tym mi.n.: dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji oraz pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.
 
 

 

Metryczka

21.10.2014
Data publikacji 21.10.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry