Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Potwierdzenie odbioru 2 części podręcznika 'Nasz Elementarz' w aplikacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Potwierdzenie odbioru 2 części podręcznika 'Nasz Elementarz' w aplikacji

Możliwość potwierdzenia odbioru 2 części podręcznika „Nasz Elementarz” w aplikacji zostanie odblokowana po 17 października br.

ADM.557.1. 2014

Warszawa, dn. 15 października 2014 r.

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół podstawowych
na terenie województwa mazowieckiego

 

dotyczy: potwierdzenia odbioru 2 części podręcznika „Nasz Elementarz” w aplikacji

Szanowni Państwo,

w związku z dystrybucją 2 części „Naszego Elementarza” informuję, że pomimo wcześniejszego dostarczenia podręczników do szkół z terenu województwa mazowieckiego potwierdzenie dostarczenia i odbioru przesyłek w aplikacji będzie możliwe po 17 października br. Termin ten wynika z ogólnopolskiego harmonogramu dystrybucji, zgodnie z którym ostatnie odbiory elementarza z Rządowego Centrum Usług Wspólnych nastąpią w ww. dniu. W związku z zaistniałą sytuacją dostawca (firma kurierska GLS) wprowadzi stosowne informacje w terminie późniejszym. W chwili obecnej możliwość edycji wymaganych pól w aplikacji jest zablokowana.

W odniesieniu do otrzymywanych przez Państwa na pocztę elektroniczną wiadomości o planowanym terminie dostawy wyjaśniam, że rozsyłany przez GLS komunikat ma charakter automatyczny, a jego modyfikacja na potrzeby dystrybucji „Naszego Elementarza” byłaby nieuzasadniona. Jednocześnie informuję, że firma kurierska realizująca dostawy została zobligowana do dostarczenia przesyłek w godz. 9.00-15.00. Ewentualne nieznaczne opóźnienia mogą wynikać jedynie z bieżącego natężenia ruchu drogowego lub innych wydarzeń losowych.

 

Z poważaniem

 

Karol Semik

-/-

Mazowiecki Kurator Oświaty

do góry