Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego było głównym punktem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego było głównym punktem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości, która odbyła się 13 października 2014 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczestniczył  Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Biskup Pomocniczy w Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. dr Marek Solarczyk, przedstawiciele Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych oraz oświatowych związków zawodowych. Gospodarzami uroczystości byli: Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.    

W Warszawie uhonorowano łącznie 333 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Wręczono 3 Krzyże Zasługi, jeden Złoty z 2013 roku i 2 Srebrne z tego roku. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 72 osoby (w tym 10 osób uhonorowanych w latach ubiegłych 2011-2013, które nie odebrały wcześniej medali), 74 (w tym 14 osób uhonorowanych w latach poprzednich) - Srebrnym Medalem, a 28 (w tym 3 osoby uhonorowane w latach 2011-2013) – Brązowym Medalem. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały 93 osoby (w tym 9 uhonorowanych w latach poprzednich), nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 5 osobom, a 58 – nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.- Przed nauczycielami stoi duże wyzwanie. Kształcenie nie ogranicza się dziś tylko do nauczania. Musimy wskazywać uczniom również to, jak mają tę wiedzę zdobywać i jak współpracować z rówieśnikami – podkreślił Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie.


 
Podobne uroczystości zostały zorganizowane 14 października w Delegaturze w Ostrołęce, 15 października w Delegaturze w Ciechanowie, 20 października w Delegaturze w Radomiu, 22 października w Delegaturze w Płocku oraz 23 października w Delegaturze w Siedlcach.Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy co roku w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce, a nawet w całej Europie. Została powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku.


 

 

Metryczka

13.10.2014
Data publikacji 13.10.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry