Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje”

26 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

26 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

W trakcie posiedzenia omówiono działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w okresie ferii letnich. Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało 3619 zaświadczeń organizatorom wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Każde zgłoszenie zostało zweryfikowane formalnie, m.in. po kątem kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu. 260 zgłoszeń organizatorów wypoczynku zostało odrzuconych z uwagi na niespełnienie wymagań. Dodatkowo miejsca wypoczynku były kontrolowane przez pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie - przeprowadzono 153 kontrole.

W ramach Programu „Razem Bezpieczniej” Kuratorium Oświaty w Warszawie organizowało szkolenia i akcje informacyjne dla organizatorów wypoczynku. Ponadto na swojej stronie internetowej zamieściło specjalny poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku „Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży”.

 „Razem Bezpieczniej” to rządowy program, którego celem jest ograniczanie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Program łączy działania policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Metryczka

26.09.2014
Data publikacji 26.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry