Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Warszawa, 16 września 2014 r.
ZSE.5534.35.2014.AN

 
 

Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,
w dniu 9 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

Przepisy rozporządzenia porządkują regulacje związane ze sposobem oraz trybem organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki.

Zobowiązuję Państwa Dyrektorów do organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami.

W załączeniu tekst rozporządzenia wraz z uzasadnieniem.

 
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

17.09.2014
Data publikacji 17.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Wojdyła
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry