Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dystrybucja drugiej części podręcznika „Nasz elementarz”na terenie województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dystrybucja drugiej części podręcznika „Nasz elementarz”na terenie województwa mazowieckiego

Informujemy, że przedłużono możliwość składania zamówień na II część podręcznika 'Nasz elementarz' do 26 września 2014 r. ,do godz. 12.00.

ADM.557.1.2014                                                                       
Warszawa, dn. 11.09.2014 r


.
Dyrektorzy szkół podstawowych
na terenie województwa mazowieckiego
 
 
 
dot.: dystrybucji drugiej części podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych na terenie województwa mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,
przedstawiamy harmonogram dotyczący dystrybucji drugiej części podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych na terenie województwa mazowieckiego według informacji otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  1. Od 15 września (poniedziałek) – rozpoczęcie zamawiania drugiej części podręcznika (w tym zaadaptowanego) przez dyrektorów szkół w aplikacji.
  2. 26 września (piątek, do godz. 12.00) – zakończenie zamawiania i zamknięcie aplikacji.
  3. Do 1 października (środa) – weryfikacja list po stronie Kuratorium Oświaty danych szkół i liczby zamówionych podręczników, w tym zaadaptowanych.
  4. 6 października (poniedziałek) – przekazanie przez MEN zweryfikowanych list do Kuratorium Oświaty w Warszawie niezbędnych do dystrybucji drugiej części podręczników (terminów i miejsc odbioru/dostarczenia podręczników, liczby palet podręczników i rezerwy).
  5. 16 – 31 października - dostarczanie podręczników do szkół.
  6. 31 października jest terminem ostatecznym na dostarczenie drugiej części elementarza.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku szkół, które nie potwierdziły w aplikacji odbioru dostarczonych w pierwszej transzy podręczników „Nasz elementarz”, nie będzie możliwe złożenie zamówienia na drugą część podręcznika.

 
 Dane kontaktowe w sprawie dystrybucji drugiej części podręcznika „Nasz Elementarz”
w Kuratorium Oświaty w Warszawie
 

Dystrybucja drugiej części podręcznika:
Pan Marek Urbaniak – telefon: 22/551 24 00 wew. 2041, e-mail: marek.urbaniak@kuratorium.waw.pl
Pani Edyta Karczewska-Szelążek – telefon: 22/551 24 00 wew. 1023, e-mail: edyta.karczewska@kuratorium.waw.pl
Pani Wiesława Piszczalska – telefon: 22/551 24 00 wew. 1021, e-mail: wieslawa.piszczalska@kuratorium.waw.pl
Pani Agnieszka Roman – telefon: 22/551 24 00 wew. 2032, e-mail: agnieszka.roman@kuratorium.waw.pl


Obsługa aplikacji informatycznej:
 Pan Marcin Snopczyński – telefon: 22/551 24 00 wew. 2023, e-mail: marcin.snopczynski@kuratorium.waw.pl
Informacje w sprawie dotacji podręczników do języka nowożytnego i materiałów ćwiczeniowych: Pani Patrycja Kupis – telefon: 22/551 24 00 wew. 3103, e-mail: patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl
Rezerwa podręcznikowa: Pani Andżelika Czarnogórska – telefon: 22/551 24 00 wew. 1022, e-mail: andzelika.czarnogorska@kuratorium.waw.pl


Z poważaniem,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 

Metryczka

11.09.2014
Data publikacji 11.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelązek
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry