Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolnym 2013/2014 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolnym 2013/2014

w związku z zakończeniem i podsumowaniem roku szkolnego 2013/2014, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego wyników klasyfikowania i promowania uczniów. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią formularza i postępowanie zgodnie z jego komunikatami.

Warszawa, 10 września 2014 r.


ZIN.121.18.2014.MS

Dyrektorzy
wszystkich typów szkół
w województwie mazowieckimSzanowni Państwo,

w związku z zakończeniem i podsumowaniem roku szkolnego 2013/2014, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego wyników klasyfikowania i promowania uczniów. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią formularza i postępowanie zgodnie z jego komunikatami.

Interaktywny formularz dla wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem szkół specjalnych) dostępny jest po adresem:
www.kuratorium.waw.pl/ankieta/klasyfikacja2014

Interaktywny formularz dla wszystkich typów szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży dostępny jest pod adresem:
www.kuratorium.waw.pl/ankieta/specjalneklasyfikacja2014

Interaktywny formularz dla wszystkich typów szkół dla dorosłych dostępny jest pod adresem:
www.kuratorium.waw.pl/bazako/klasyfikacjadorosli

Formularze będą aktywne do dnia 26 września 2014 r.

Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

10.09.2014
Data publikacji 10.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry