Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” oraz map „Polska. 25 wolności” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” oraz map „Polska. 25 wolności”

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca dystrybucji oraz zasad potwierdzania odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” (w wersji standardowej) wraz z mapami „Polska. 25 wolności”.

ADM.557.1. 2014

Warszawa, dn. 28.08.2014 r.

Dyrektorzy szkół podstawowych
na terenie województwa mazowieckiego
wymienionych załączniku nr 2
dot.:  zakończenia dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego wraz z mapami „Polska. 25 lat wolności”


Szanowni Państwo,


w nawiązaniu do pisma z dnia 21 sierpnia 2014 r. oraz wcześniejszych informacji przekazywanych Państwu w trakcie dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” (w wersji standardowej) wraz z mapami „Polska. 25 wolności” ponownie przypominamy o konieczności potwierdzenia przez dyrektora szkoły odbioru ww. materiałów w aplikacji wspomagającej dystrybucję.

Prosimy o potwierdzenie odbioru w nieprzekraczalnym terminie 1 września 2014 r.

Prośba wysłana do szkół wg zbiorczej listy mailingowej wygenerowanej z Systemu Informacji Oświatowej kierowana jest wyłącznie do dyrektorów szkół wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

Dyrektorom szkół, którzy dopełnili obowiązku potwierdzenia odbioru materiałów dziękujemy za czas poświęcony na zalogowanie się w aplikacji i umieszczenie wymaganych danych. Powyższe dotyczy również dyrektorów szkół z ww. listy, którzy potwierdzili odbiór przed otrzymaniem pisma a po terminie, w którym został wygenerowany wykaz z aplikacji MEN (tj. 28 sierpnia 2014 r., godz. 8.00).

Przypominamy, że w celu potwierdzenia odbioru materiałów należy zalogować się do aplikacji, w której składali Państwo zamówienie na podręczniki, wskazać liczbę faktycznie odebranych egzemplarzy, wpisać liczbę otrzymanych map, ewentualnie umieścić adnotację w przypadku błędów w nazwisku osoby odbierającej (o ile GLS umieścił nieprawidłowe dane) lub wpisać inne istotne uwagi, w tym np. wskazać liczbę podręczników uszkodzonych (jeśli takie zostały dostarczone do szkoły). Instrukcja dot. potwierdzenia odbioru materiałów – w załączeniu.


W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej i na Infolinię SIO (22) 34 74 322, informujemy, że  potwierdzenia odbioru materiałów dla klas pierwszych szkół podstawowych należy dokonać w tej samej wersji aplikacji, w której składane było zamówienie, tj.:

- w aplikacji dostępnej poprzez strefę dla zalogowanych https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/  dla osób posiadających login i hasło do SIO,

- w aplikacji alternatywnej dostępnej pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik/ dla osób nieposiadających loginu i hasła do SIO.


Przypominamy również, że wszelkie różnice w liczbie dostarczonych materiałów w stosunku do ilości zamówionej przez szkołę (nadwyżki i niedobory) oraz ich wadliwość albo uszkodzenie w transporcie powinny dodatkowo zostać zgłoszone koordynatorowi dystrybucji po stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, celem podjęcia przez niego stosownych działań.

Nadwyżka dostarczonych materiałów wynikająca ze zmiany ilości uczniów w stosunku do liczby przewidywanej w trakcie składania przez szkołę zamówienia pozostaje w szkole do wykorzystania w przyszłości. Nie należy jej odsyłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dane kontaktowe do koordynatora dystrybucji w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Justyna Wójcik - zastępca dyrektora Wydziału Administracyjnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, e-mail: justyna.wojcik@kuratorium.waw.pl, telefon: 22/ 551 24 00 wew. 2031.

Problemy z aplikacją / brak dostępu do strefy

Problemy z aplikacją / brak dostępu do strefy należy zgłaszać na adres: strefa@cie.men.gov.pl bądź telefonicznie na Infolinię SIO (22) 34 74 322 (po zapowiedzi należy wybrać 2) w dni robocze od 9:00 do 15:00.

Dodatkowe zamówienia w ramach rezerwy kuratoryjnej

Wszelkie przypadki wymagające dostarczenia do szkół dodatkowych podręczników - po odbiorze podstawowego zamówienia – są realizowane z rezerwy. Powyższe dotyczy także tych szkół, które do czasu zamknięcia możliwości składania zamówień na podręcznik, nie złożyły takiego zamówienia.

Zamówienia możecie Państwo składać, tak jak w przypadku podręczników podstawowych, poprzez strefę dla zalogowanych do SIO albo przy pomocy dodatkowej aplikacji udostępnionej na stronie http://sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik/ - tylko w przypadku szkół, które z niezależnych od nich przyczyn nie mają możliwości złożenia zapotrzebowania/ wniosku przez strefę.

 

Z poważaniem


Mazowiecki Kurator Oświaty

Karol Semik


Załącznik nr 1 -     Instrukcja dot. potwierdzenia odbioru materiałów,

Załącznik nr 2 -     Wykaz szkół, które nie potwierdziły odbioru materiałów wg danych z aplikacji MEN na dzień 28.08.2014 r., godz. 8.00.

Pliki do pobrania

Metryczka

28.08.2014
Data publikacji 28.08.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry