Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w publicznych szkołach podstawowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w publicznych szkołach podstawowych

Prośba do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków. Prosimy, aby ankietę wypełniał organ prowadzący, nie zaś poszczególne szkoły odrębnie.

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.ZIN.5534.15.2014.KS
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin, Organy Prowadzące
publiczne szkoły podstawowe

z terenu województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo,

związku z dyspozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej zwracam się z prośbą o przekazanie danych (stan na dzień 1 września 2014 r.) z podległych Państwu publicznych szkół podstawowych, dotyczących:

- ogólnej liczby uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w I klasie publicznej szkoły podstawowej,

- ogólnej liczby sześciolatków rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w I klasie publicznej szkoły podstawowej,

- liczby sześciolatków urodzonych w I połowie 2008 r. rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w I klasie publicznej szkoły podstawowej.

Informacje proszę przekazać do dnia 2 września br. (do godziny 12.00) wyłącznie za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej pod adresem: kuratorium.waw.pl/ankieta/szesciolatki-Jst.Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
Karol Semik


Metryczka

25.08.2014
Data publikacji 25.08.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry