Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakończenie dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego

Przypominamy o konieczności potwierdzenia przez dyrektora szkoły odbioru ww. materiałów w aplikacji wspomagającej dystrybucję.

Warszawa, dn. 21.08.2014 r.


ADM.557.1. 2014


Dyrektorzy szkół podstawowych
na terenie województwa mazowieckiego

dot.: zakończenia dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego wraz z mapami „Polska. 25 lat wolności”Szanowni Państwo,

dystrybucja części I podręcznika „Nasz elementarz” (w wersji standardowej) wraz z mapami „Polska. 25 wolności” zakończyła się na terenie województwa mazowieckiego w dniu 12 sierpnia br. Materiały dostały dostarczone przez firmę kurierską GLS.

Wszystkie szkoły, które zgłosiły zapotrzebowanie lub wniosek poprzez strefę dla zalogowanych do SIO albo przy pomocy dodatkowej aplikacji udostępnionej na stronie https://sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik – w przypadku szkół, które z niezależnych od nich przyczyn nie miały możliwości logowania się przez strefę, powinny już otrzymać podręczniki i mapy.

W związku z tym przypominamy o konieczności potwierdzenia przez dyrektora szkoły odbioru ww. materiałów w aplikacji wspomagającej dystrybucję, ponieważ termin wyznaczony na dzień 19 sierpnia br. (w piśmie z dnia 7 bm.) już minął.

Prośba wysłana do szkół wg zbiorczej listy mailingowej wygenerowanej z Systemu Informacji Oświatowej kierowana jest wyłącznie do dyrektorów szkół wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

Dyrektorom szkół, którzy dopełnili obowiązku potwierdzenia odbioru materiałów dziękujemy za czas poświęcony na zalogowanie się w aplikacji i umieszczenie wymaganych danych. Powyższe dotyczy również dyrektorów szkół z ww. listy, którzy potwierdzili odbiór przed otrzymaniem pisma a po terminie, w którym został wygenerowany wykaz z aplikacji MEN (tj. 21 sierpnia 2014 r., godz. 12.00).

Przypominamy, że w celu potwierdzenia odbioru materiałów należy zalogować się do aplikacji, w której składali Państwo zamówienie na podręczniki, wskazać liczbę faktycznie odebranych egzemplarzy, wpisać liczbę otrzymanych map, ewentualnie umieścić adnotację w przypadku błędów w nazwisku osoby odbierającej (o ile GLS umieścił nieprawidłowe dane) lub wpisać inne istotne uwagi, w tym np. wskazać liczbę podręczników uszkodzonych (jeśli takie zostały dostarczone do szkoły). Instrukcja dot. potwierdzenia odbioru materiałów – w załączeniu.

Przypominamy również, że wszelkie różnice w liczbie dostarczonych materiałów (nadwyżki i niedobory) oraz ich wadliwość albo uszkodzenie w transporcie powinny dodatkowo zostać zgłoszone koordynatorowi dystrybucji po stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, celem podjęcia przez niego stosownych działań. Niepowiadomienie koordynatora w tym zakresie uniemożliwia reakcję i w rezultacie w szczególności brakująca ilość materiałów (mniejsza niż złożone zamówienie) nie zostanie uzupełniona w wymaganym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminie tj. do 22 sierpnia 2014 r.

Dane kontaktowe do koordynatora dystrybucji w Kuratorium Oświaty w Warszawie
Justyna Wójcik - zastępca dyrektora Wydziału Administracyjnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, e-mail: justyna.wojcik@kuratorium.waw.pl, telefon: 22/ 551 24 00 wew. 2031.

Problemy z aplikacją / brak dostępu do strefy
Problemy z aplikacją / brak dostępu do strefy należy zgłaszać na adres: strefa@cie.men.gov.pl bądź telefonicznie na Infolinię SIO (22) 34 74 322 (po zapowiedzi należy wybrać 2) w dni robocze od 9:00 do 15:00.

Dodatkowe zamówienia w ramach rezerwy kuratoryjnej
Wszelkie przypadki wymagające dostarczenia do szkół dodatkowych podręczników - po odbiorze podstawowego zamówienia – są realizowane z rezerwy. Powyższe dotyczy także tych szkół, które do czasu zamknięcia możliwości składania zamówień na podręcznik, nie złożyły takiego zamówienia.

Zamówienia możecie Państwo składać, tak jak w przypadku podręczników podstawowych, poprzez strefę dla zalogowanych do SIO albo przy pomocy dodatkowej aplikacji udostępnionej na stronie http://sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik/ - tylko w przypadku szkół, które z niezależnych od nich przyczyn nie mają możliwości złożenia zapotrzebowania/ wniosku przez strefę.
 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol SemikPliki do pobrania

Metryczka

22.08.2014
Data publikacji 22.08.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry