Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

                                                                                                              Warszawa, dnia 14 lipca 2014 r.
FKA.3111.72.2014.PK

       Szanowni Państwo
                                                                                  Marszałek
                                                                                  Starostowie Powiatów
                                                                                  Prezydenci Miast
                                                                                  Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
                                                                                  województwa mazowieckiego


 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902) udostępniamy Państwu w poniższym linku elektroniczną wersję informacji oraz wniosków w sprawie udzielenia ww. dotacji:

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uprzejmie proszę przesłać do dnia 8 sierpnia 2014 r. Wniosek organu prowadzącego należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej na adres: patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl oraz  uzupełniony o niezbędne podpisy w wersji papierowej na adres:  Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Nadmieniam jednocześnie, że zgodnie z artykułem 12, ust. 4 ww. ustawy dotacja celowa w 2014 r. przekazywana jest w terminie od 15 sierpnia do 15 października.
 
 
Z poważaniem
   Mazowiecki Kurator Oświaty
          /-/
                Karol Semik  
 

Metryczka

14.07.2014
Data publikacji 14.07.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Irena Wyszomierska
do góry