Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List do dyrektorów szkół podstawowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List do dyrektorów szkół podstawowych

List Podsekretarz Stanu w MEN Joanny Berdzik do dyrektorów szkół podstawowych w sprawie wejścia w życie ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Metryczka

09.07.2014
Data publikacji 09.07.2014
Data modyfikacji 22.10.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry