Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu

27 czerwca odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim, w którym wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. Podczas spotkania zaprezentowano raport poświęcony problematyce HIV/AIDS na Mazowszu.

27 czerwca odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim. Podczas spotkania zaprezentowano raport poświęcony problematyce HIV/AIDS na Mazowszu.

Raport „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu” stanowi podstawę do dyskusji nad problematyką HIV/AIDS oraz jest narzędziem w kształtowaniu działań profilaktycznych, a także umożliwia wdrożenie wielu dobrych praktyk na terenie województwa. Swoim zakresem obejmuje m.in. charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną Mazowsza, określenie wojewódzkich zasobów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi oraz podsumowanie zrealizowanych w ostatnich latach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wsparcia społecznego.

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim został powołany zarządzeniem wojewody z 2011 roku w celu koordynacji działań podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS. W posiedzeniu Zespołu udział wziął Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Informacje na temat działania Zespołu oraz treść Raportu dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: www.mazowieckie.pl

Metryczka

27.06.2014
Data publikacji 27.06.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry