Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się TALIS 2013 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się TALIS 2013

Podczas międzynarodowej konferencji „Zawód nauczyciel. Raport o stanie edukacji 2013 - Międzynarodowe i krajowe wyniki badań” (25-26 czerwca), zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, został zaprezentowany najnowszy raport z Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (TALIS) poświęcony nauczycielom i ich codziennej pracy. W konferencji wzięli udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Podczas międzynarodowej konferencji „Zawód nauczyciel. Raport o stanie edukacji 2013 - Międzynarodowe i krajowe wyniki badań” (25-26 czerwca), zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, został zaprezentowany najnowszy raport z Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (TALIS) poświęcony nauczycielom i ich codziennej pracy. W konferencji wzięli udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

To druga już edycja badania organizowanego przez OECD. Badanie umożliwia porównanie opinii nauczycieli i informacji na temat ich pracy oraz ich wpływu na proces uczenia się uczniów.

Badanie objęło ponad 170 tys. nauczycieli z 34 krajów i regionów z całego świata. W Polsce w badaniu wzięli udział nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży. Łącznie ponad 10 tys. nauczycieli i ponad 500 dyrektorów szkół. Losowy dobór szkół umożliwił wnioskowanie o sytuacji wszystkich szkół w krajach i regionach uczestniczących w badaniu.

Badanie TALIS 2013 w Polsce, tak jak i poprzednie, było koordynowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Decyzje dotyczące udziału w badaniu podejmowane były przez rządy krajów uczestniczących – w przypadku Polski przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na poziomie międzynarodowym projekt był wdrażany i koordynowany przez Centrum Badań i Przetwarzania Danych (Data Processing and Research Center, DPC) przy IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), a całkowita odpowiedzialność za badanie TALIS spoczywała na Sekretariacie OECD i Radzie Zarządzającej Programem TALIS.

Więcej informacji nt. wyników badania znajduje się na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych.
 

Metryczka

26.06.2014
Data publikacji 26.06.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry