Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencja informacyjna w Warszawie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencja informacyjna w Warszawie

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, która odbyła się 29 maja w Warszawie. Spotkanie zainaugurowało cykl konferencji informacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, która odbyła się 29 maja w Warszawie. Spotkanie zainaugurowało cykl konferencji informacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

W konferencji wzięli udział m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej,  Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty, Katarzyna Góralska i Mariusz Dobijański Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty oraz Jarosław Zaroń Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 

Celem cyklu jest przekazanie informacji na temat zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2014 r., poz. 290 (tzw. mała ustawa podręcznikowa) oraz zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2315 (tzw. duża ustawa podręcznikowa).
 

Podczas konferencji są przedstawiane kluczowe informacje na temat zaopatrzenia szkół podstawowych w przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nasz Elementarz do klasy I oraz planowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji działaniach służących przygotowaniu szkół do pracy z nowym podręcznikiem.
 

Organizatorami cyklu konferencji w województwie mazowieckim jest Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Kolejne spotkania odbędą się 3 czerwca w Warszawie oraz 13 czerwca w Radomiu.


Z ostateczną wersją I części „Naszego Elementarza” można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


 

Metryczka

29.05.2014
Data publikacji 29.05.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry