Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uczniowie z Mazowsza najlepsi w konkursie „Mam 6 lat” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczniowie z Mazowsza najlepsi w konkursie „Mam 6 lat”

Uczniowie klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Ch. Andersena w Radomiu zajęli I miejsce (w kategorii Uczeń) w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Laureatom nagrody wręczyła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podczas ogólnopolskiej Gali Finałowej (28 maja).

 

Celem ogólnopolskiego konkursu „Mam 6 lat” było promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych na rzecz zapewnienia sześciolatkom przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej.  W warszawskim Centrum Nauki Kopernik (28 maja) na Gali Finałowej spotkali się laureaci etapów wojewódzkich wyłonieni przez kapituły konkursowe powoływane przez kuratorów oświaty. Organizatorem ogólnopolskiej części konkursu było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konkurs adresowany był do Rad Rodziców szkół podstawowych, Rad Rodziców przedszkoli oraz uczniów klas I-III. W kategorii Rada Rodziców przedszkola rodzice prezentowali współpracę swojej placówki ze szkołą pod kątem dobrych praktyk ułatwiających łagodne i przyjazne przejście dzieci do nauczania szkolnego. Rady Rodziców szkoły w swojej kategorii przedstawiały rozwiązania szkolne nastawione na przyjęcie sześciolatków do I klasy, z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia. W kategorii Uczeń dzieci z klas I-III prezentowały swoje umiejętności, które jako sześciolatki zdobyły w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia.        

Laureatom nagrody wręczyła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. W kategorii Uczeń I miejsce zajęły dzieci z  klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Ch. Andersena w Radomiu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej - tytułem  „Samorząd na 6” - uhonorowało również samorządy wyróżniające się pod względem największej liczby sześciolatków w pierwszych klasach. Nagrody dla samorządów przyznano w następujących kategoriach: miasto wojewódzkie, miasto na prawach powiatu, miasto i gmina miejsko-wiejska od 30 tys. mieszkańców, miasto i gmina miejsko-wiejska do 30 tys. mieszkańców, gmina wiejska od 5 tys. mieszkańców, gmina wiejska do 5 tys. mieszkańców. Wśród wyróżnionych samorządów w swoich kategoriach znalazło się: m. st. Warszawa i miasto Wołomin.

W uroczystości wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Więcej informacji o wynikach konkursu i Gali Finałowej na stronie MEN.

Metryczka

28.05.2014
Data publikacji 28.05.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry