Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

Analiza funkcjonowania szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, w tym zachodzących w nim zmian, mających przygotować jak najlepiej młodzież do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stanowiła główną tematykę konferencji, która odbyła się 20 maja w Mińsku Mazowieckim.

Analiza funkcjonowania szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, w tym zachodzących w nim zmian, mających przygotować jak najlepiej młodzież do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stanowiła główną tematykę konferencji, która odbyła się 20 maja w Mińsku Mazowieckim.

W konferencji uczestniczyli m.in. Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

Podczas spotkania Kurator Karol Semik przedstawił wyniki ewaluacji przeprowadzonych w szkołach zawodowych województwa mazowieckiego oraz omówił znaczenie doradztwa zawodowego w przygotowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Spotkanie skierowane było do dyrektorów szkół kształcących w zawodach z terenu delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Siedlcach.

Na Mazowszu w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 180 szkół zawodowych, 193 technika oraz 30 szkół policealnych. W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła liczba osób wybierających technikum po zakończeniu edukacji w gimnazjum (z 20 do ponad 35 proc). Mniej uczniów decyduje się na kontynuowanie nauki w szkołach zawodowych (ok. 10 proc.) oraz policealnych (ok. 5 proc.). Wśród najpopularniejszych zawodów w technikum, znajdują się: informatyk, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz oraz mechanik. Natomiast w szkołach zawodowych najczęściej wybierane kierunki kształcenia to mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, sprzedawca oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Więcej informacji na stronach MUW i MEN.
 

Metryczka

20.05.2014
Data publikacji 20.05.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry