Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„LEKCJA WOLNOŚCI” – apel minister edukacji do nauczycieli o wzięcie udziału w akcji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„LEKCJA WOLNOŚCI” – apel minister edukacji do nauczycieli o wzięcie udziału w akcji

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - akcją „Lekcja Wolności”. Celem projektu jest przybliżenie uczniom m.in. genezy i skutków wydarzeń z 1989 roku.
Szanowni Państwo,


Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy

 

 

 

Zwracam się do Was z prośbą o włączenie się w przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcję „Lekcja Wolności”.

Wybory do parlamentu, przeprowadzone dwadzieścia pięć lat temu 4 czerwca 1989 r. oraz poprzedzające je obrady Okrągłego Stołu, dla obecnego pokolenia są już tylko historią. Dlatego chcemy namówić uczniów, by przeżyli emocje, które towarzyszyły tamtym wydarzeniom, by porozmawiali o wyjątkowym 1989 roku ze swoimi rodzicami, dziadkami, by pozbierali świadectwa. Będzie je można zamieszczać w Internecie, m.in. na stworzonym przez MEN dedykowanym profilu „Lekcja Wolności” w serwisie Facebook.

Na zakończenie Akcji, 4-go czerwca, przeprowadzane mają być w szkołach zajęcia - „Lekcje Wolności”. W ich przygotowaniu pomóc może „Teka Edukacyjna - Lekcja Wolności” zamieszczona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl).

Mam nadzieję, że dyskusja prowadzona z rówieśnikami i nauczycielami w szkole, może nadać tamtym wydarzeniom osobistego charakteru. Pozwoli zrozumieć uczniom, jakie zmiany nastąpiły w ciągu tego ćwierćwiecza, jak trudna była droga dojścia do wolnej Polski i dlaczego warto tych wartości bronić.

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

 

 

 
„LEKCJA WOLNOŚCI”

Pragnęlibyśmy, aby 4 czerwca w szkołach zorganizowane zostały zajęcia nawiązujące do 25. rocznicy wydarzeń 1989 roku, które nazwiemy symbolicznie „Lekcjami wolności”. Mają one nie tyle przybliżać uczniom genezę i skutki tamtych wydarzeń, ale przede wszystkim pobudzać ich do dyskusji na temat wpływu m.in. obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i obecne warunki życia samych uczniów.

„Lekcje Wolności” poprzedzone miałyby być wprowadzeniem przez nauczycieli w tematykę 1989 roku, a następnie rozmowami uczniów z najbliższą rodziną o wspomnieniach sprzed 25 lat. Te rozmowy mogliby oni dokumentować, a wyniki swojej pracy umieszczać w Internecie (na stronie www szkoły, w serwisie YouTube albo innych), a linki do nich zamieszczać na stworzonym przez MEN dedykowanym profilu w serwisie Facebook „Lekcja Wolności”. Profil ten będzie miejscem skupiającym osoby, które włączą się w Akcję.

Aby ułatwić nauczycielom udział w Akcji, MEN przygotowuje „Tekę Edukacyjną – Lekcja Wolności”, która zostanie zamieszczona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl). Będzie ona pomocna we wprowadzeniu uczniów w tematykę oraz w przeprowadzaniu lekcji i projektów edukacyjnych nawiązujących do 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu czy wyborów parlamentarnych 4 czerwca (gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, filmy, grafiki, itp). Będzie ona stopniowo uzupełniana o zasoby edukacyjne udostępniane przez instytucje, które wesprą Akcję. 

ZASADY

Akcja „Lekcja Wolności” polega na:

a.    Wprowadzeniu uczniów przez nauczycieli w tematykę obrad Okrągłego Stołu i wyborów 1989 r. oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w Akcji,
b.    Przeprowadzeniu przez uczniów rozmowy z rodzicami, dziadkami lub dalszą rodziną na temat ich wspomnień z wydarzeń 1989 roku (czym dla nich były  oraz jak je zapamiętali) oraz na ewentualnym udokumentowaniu tej rozmowy w dowolnej formie, np.: krótka forma filmowa (wywiad, reportaż, teledysk, inna) praca fotograficzna (zdjęcie, kolaż, inna), praca plastyczna (plakat, rysunek, wyklejanka, wycinanka, inna), krótka forma literacka (wiersz, artykuł, felieton, inna),
c.    Prace te mogą być umieszczane w Internecie (np. na stronie www szkoły lub w serwisie YouTube), a linki do nich zamieszczane na stworzonym przez MEN dedykowanym profilu „Lekcja Wolności” w serwisie Facebook (za uczniów do 13-go roku życia przez ich rodzinę albo nauczycieli). Prace mogą być również umieszczane bezpośrednio na profilu „Lekcja Wolności” w serwisie Facebook.
d.    Na zakończenie Akcji, 4-go czerwca, przeprowadzane mają być w szkołach zajęcia - „Lekcje Wolności”. W ich przygotowaniu pomóc może „Teka Edukacyjna - Lekcja Wolności”, która zostanie stworzona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl).

KONTAKT

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o sugestie wydarzeń, miejsc czy materiałów, które moglibyśmy publikować na profilu Akcji w serwisie Facebook.

Będziemy również wdzięczni za wskazanie materiałów edukacyjnych, które mogłyby uzupełnić Tekę Edukacyjną – Lekcja Wolności na portalu Scholaris.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres lekcjawolnosci@men.gov.pl

Metryczka

29.04.2014
Data publikacji 29.04.2014
Data modyfikacji 29.05.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry